ניהול ורישום בספרים - עסק חדש

98 Views
Published
קבלה, חשבונית מס, איך לרשום בספרים, ספר תקבולים ותשלומים, הצהרת עוסק פטור, הוראות ניהול ספרים, הוצאה מוכרת ועוד. רואה חשבון ערן יהלום עושה קצת סדר. לפרטים נו...
Category
World Tutorials Country N - T Hebrew Tutorials
Be the first to comment